=- Yerden Isıtma Tesisatı -=

 

 

 

Genellikle konut ve camilerde tercih edilen yerden ısıtma tesisatı, ustalık ister. Yerden ısıtma sisteminde, ısınmayı sağlayan borular tamamen şap altından geçerler. Böylece ev içinde görüntüyü bozacak bir durum meydana gelmez. ortamın nemini kurutmazlar. Ortam, zeminden ısınmaya başladığı için ilk ayakları ısıtır ve böylece daha çabuk ısınma sağlanmış olur. Bir telefon yeterlidir. İşe başlayacağımız dediğimiz gün ve saatte işimmize başlar ve zamanında işimizi tamamlarız.